‘อนุทิน’เห็นด้วย นักการเมืองมีตำแหน่งในพรรค ห้ามเป็นสนช.-สปช.

0038

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ห่วงรัฐธรรมนูญห้ามเป็น สนช.และสภาปฏิรูป เห็นด้วยคนใช้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย

วันที่ 23 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ ห้ามสมาชิกพรรคทำหน้าที่เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูป เพราะเห็นว่า ปัญหาบ้านเมืองที่ผ่านมาเกิดจากการคิดแทนคนอื่น จึงไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ ควรสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง และขอให้ทุกคน คิดว่าผู้ที่มีบทบาทขณะนี้ หวังดีต่อบ้านเมือง อยากให้บ้านเมืองเข้มแข็ง ความขัดแย้งหมดไป โดยทุ่มเทสรรพกำลัง เพื่อไม่ให้บ้านเมืองย่ำแย่เหมือนที่ผ่านมา

นายอนุทิน ยังขอให้ทุกคนมองโลกในแง่ดี และยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูแลประชาชนมาเป็นเวลานาน เหมือนเช่นที่ตนเองยึดมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหากคิดเช่นนี้ได้ สิ่งต่างๆ ก็จะผ่านไปด้วยดี ส่วนพรรคภูมิใจไทย ไม่สามารถเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปได้ เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามไว้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะพรรคภูมิใจไทย เป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หากจะดิ้นรนเข้าไปทำหน้าที่เพื่อออกกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองก็จะเป็นที่ครหาและถูกโต้แย้งได้ ดังนั้นจึงเห็นด้วยที่นักการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญจะไม่เข้าไปมีส่วนในการออกกฎหมาย แต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วย ก็ควรเสนอความคิดเห็นด้วยความจริงใจ รู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งใน สนช.สปช. หรือ ข้าราชการก็สามารถทำประโยชน์ได้

‘วิษณุ-ไพบูลย์’ แจงยิบ รธน. ชี้ หน.คสช.เป็นนายกฯ ได้

0040

sbobet“วิษณุ” แจงยิบ รธน.ชั่วคราว 57 โดยเฉพาะอำนาจใน รธน.ม.44 เชื่อเป็นการใช้อำนาจสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทำลาย ด้าน “พล.อ.ไพบูลย์” รับ “หัวหน้า คสช.” เป็นนายกฯ ได้ เพราะไม่มีข้อห้ามไว้ อยู่ที่ สนช.-ปชช.จะยินยอมหรือไม่

วันที่ 23 ก.ค. 57 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย คสช. ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ที่ปรึกษาคณะทำงาน คสช. และ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช. ร่วมแถลงข่าว ที่ตึกสันติไมตรี

ศ.ดร.วิษณุ กล่าวชี้แจงถึงกรณีร่างธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ตามที่มีพระบรมราชโองการ รธน. ฉบับชั่วคราว 2557 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นผู้รับสนอง ในครั้งนี้

ทางด้าน ศ.พิเศษ พรเพชร กล่าวว่า แม้จะเป็นฉบับชั่วคราว แต่บ้านเมืองของเรามีหลักกติกาที่แน่นอน บ้านเมืองเป็นนิติรัฐ ความชัดเจนพัฒนาการเมืองของประเทศไทย ว่าจะเดินไปในรูปแบบใด จะเห็นได้ชัดเจน ยกร่างธรรมนูญชั่วคราว ย่อมสร้างความเชื่อมั่น เห็นจุดหมายประชาธิปไตยในระยะเวลาที่ชัดเจน รู้สึกอบอุ่นว่าอยู่ภายใต้ความอบอุ่น มีบทบัญญัติที่ชัดเจน ราชอำนาจอภัยโทษ และการแต่งตั้ง ค่อนข้างยาวกว่าธรรมนูญชั่วคราวอื่นๆ เพื่อยืนยันอำนาจของสถาบันฯ ซึ่งแนวคิดสำคัญของการยกอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีตน เจ้าหน้าที่สำนักงานทหารบก ฯลฯ ร่วมกันรับผิดชอบธรรมนูญชั่วคราวนี้ โดยยึดหลักนิติรัฐ

ขณะที่ ศ.ดร.วิษณุ กล่าวว่า หากเข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผน และขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง คืนอำนาจกลับสู่ประเทศชาติ 1 ปี +- นับจากนี้ไป สามารถจัดการปัญหาที่มีอยู่ จัดการความสงบเรียบร้อย ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเสียงบ่น วิพากษ์วิจารณ์ และทำให้คณะทำงานที่ตั้งใจทำ เป็นสิ่งเสียของสูญเปล่า ซึ่งธรรมนูญชั่วคราว 2557 ฉบับที่ 19 ต้องวางหลักการบางอย่างเข้มงวด กวดขัน ยุ่งยาก แต่ก็จำเป็น รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ฉบับนี้ จะเป็นต้นทางของสายแม่นํ้าทั้ง 5 สาย

ทั้งนี้ สายที่ 1 ที่จะแยกจากนี้ไป คือ การเกิด สนช. เหมือนสภานิติบัญญัติในอดีต สมาชิกไม่เกิน 220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งขึ้น ตามคำแนะนำของหัวหน้า คสช. ทั้ง 220 คน จะไม่มีการสมัคร ซึ่งคณะนี้มีการจัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยประโยชน์สำคัญ แม้มีเพียง 48 มาตรา ยาวกว่าในอดีต คราวนี้หากเกิดปัญหาขึ้น จะให้ปรึกษาศาล รธน. ก่อน หากไม่มีข้อใดอยู่ใน รธน.ฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามประเพณีการปกครอง ที่มีการใช้กันมา เมื่อใดที่เห็นว่า ธรรมนูญชั่วคราวมีปัญหา สามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ในอนาคต พยายามทำให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด

เพื่อให้แม่นํ้าทั้ง 5 สาย ไหลได้คล่อง การแต่งตั้งถอดถอนนายกฯ อยู่ที่ สนช. และควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน จำกัดอยู่ที่ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี มีการอภิปราย แต่ไม่สามารถลงมติได้

แม่นํ้าสายที่ 2 ครม. มี 35 คน รวมนายกรัฐมนตรีอีก 1 คน เป็น 36 คน เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจได้ เปิดโอกาสให้มากที่สุด

แม่นํ้าสายที่ 3 การแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน สรรหาออกมาจากจังหวัดต่างๆ 77 จังหวัด

สายที่ 4 ให้สภาปฏิรูปฯ ซึ่งจะมีคณะกรรมการสรรหาผู้มีความสามารถ มีเวลาอุทิศตนได้ เลือกมาจังหวัดละ 5 คน ส่งให้หัวหน้า คสช. พิจารณาเหลือ 1 คน มี 77 จังหวัด รวมเป็น 77 คน ขณะส่วนที่เหลือ สรรหาอีก 173 คน จากทั่วประเทศ คณะกรรมการsbobetจะมีการสอดสายตา ห้ามสมัครเอง ต้องมีองค์กรนิติบุคคล สถาบันการศึกษา เป็นผู้เสนอชื่อเข้ามาองค์กรละ 2 คน ว่าจะเข้ามาทำ หากใครจะเข้ามาต้องหาองค์กรมารองรับเท่านั้น โดยกรรมการจะสรรหาไม่เกินด้านละ 50 คน มีทั้งหมด 11 ด้าน เพื่อไปรวม 77 คน รวม 250 คน

สำหรับผู้ที่จะเป็น สปช. ไม่มีข้อห้ามกรรมการในพรรคการเมือง อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถเป็นได้หมด ไม่ว่าอาชีพไหน ไม่จำกัด เพื่อให้ คสช.มีอำนาจจัดการต่างๆ ได้ ส่วน รธน. มาตรา 46 อาจใช้เป็นอำนาจพิเศษของ คสช. กรณีจำเป็น เพื่อเป็นการสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ได้ใช้อำนาจพรํ่าเพรื่อ ต้องทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

“ลำธารทั้ง 5 สาย จะอยู่ถึงเมื่อใด สนช.อยู่จนมีการเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า ครม.จะอยู่จนกว่าจะมีคณะ ครม.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ รธน.ฉบับใหม่ (ฉับบที่ 20) มาเมื่อใด กรรมาธิการสิ้นสุด เมื่อได้รับการลงพระปรมาภิไธยแล้ว และ คสช.อยู่ถึงเมื่อมีการประกาศ รธน.ฉบับใหม่ ก็หมดไปเมื่อนั้น เบื้องต้นภายในระยะเวลา 1 ปี บวกลบ”

นอกจากนี้ ศ.ดร.วิษณุ ยังกล่าวว่า มั่นใจว่า รธน.มาตรา 44 มีความสร้างสรรค์ ให้สังคมไทย เรื่องการใช้อำนาจพิเศษคู่กันมาตามที่มีองค์กรพิเศษ ถ้า คสช.ไม่อยู่ต่อก็จบ แต่ก็มีความจำเป็นในกรณี คสช.อยู่ต่อ เพื่อความจำเป็น ความจริงเนื้อหาใน รธน. ม.44 มีมาแต่อดีตทุกครั้งที่มีธรรมนูญชั่วคราว 2502, 2515 และเกิดอีกครั้ง 2519, 2520, 2534 ครั้งสุดท้าย คือ พล.อ.สนธิ ยึดอำนาจ ไม่ได้เขียนไป ฉบับนี้จึงเอามาเขียนเอาๆ ไว้ดูถึงความเป็นมาในอดีต ต้องอยู่จะแปรสภาพเป็นอะไรก็ตาม คงต้องดูอนาคตว่า จะใช้มาตรานี้ในเชิงสร้างสรรค์ หรือทำลาย คสช.อยู่ภายใต้การดูของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว

พร้อมกันนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถนั่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ ตามธรรมนูญsbobetชั่วคราว พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เพราะไม่ได้มีข้อห้ามไว้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เหมาะสมที่จะควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. หรือไม่ พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ต้องไปถามสังคม และอยู่ที่ สนช. จะให้เป็นหรือไม่.

‘ประยุทธ์’ต้อนรับ ผบ.สส.สิงคโปร์ กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

0041

gclub“ประยุทธ์” ต้อนรับ ผบ.สูงสุดสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร พร้อมของให้สิงคโปร์ช่วยกระตุ้นคนสิงคโปร์มาท่องเที่ยวในไทย

วันที่ 23 ก.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ พล.อ.อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบกเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทัพบก โดยมีนายทหารระดับสูงของกองทัพบกเข้าร่วม ซึ่งในวันนี้ ไม่มีการประชุม คสช. แต่อย่างใด

ต่อมาเมื่อเวลา 10.30 น. พล.อ.ท.อึ้ง ชี เม็ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ห้องรับรองภายใน บก.ทบ.เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย โดยgclubหัวหน้าคสช. ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่สิงคโปร์ เป็นมิตรประเทศ ที่มีความสำคัญและมีความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด ในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งได้อธิบายถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ว่า ขอให้เวลาประเทศไทย และสนับสนุนประเทศไทย ที่ขณะนี้กำลังก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตย ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขอให้ ผบ.สูงสุดสิงคโปร์ ช่วยกระตุ้นคนในประเทศสิงคโปร์ มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการช่วยประเทศไทยได้

ทั้งนี้ ทางผบ.สส.สิงคโปร์ ก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง และทำในสิ่งที่ตั้งใจได้สำเร็จ พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะทางการด้านทหารที่เป็นมิตรและร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน โดยจะหาหนทางที่จะขยายการฝึก และการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

จากนั้นในเวลา 15.00 น. หัวหน้าคสช.จะเดินทางไปบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะคสช.และนายทหารระดับสูงของกองทัพบก ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)

ขณะที่การรักษาความปลอดภัยด้านหน้า บก.ทบ. เป็นไปอย่างเข้มงวด มีกำลังตำรวจจาก สน.นางเลิ้ง และกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน บันทึกภาพบรรยากาศด้านหน้า บก.ทบ. พร้อมกับนำแผงเหล็กgclubมากั้นไว้ เพื่อจำกัดให้สื่อมวลชนอยู่ ได้เฉพาะบริเวณด้านหน้าสนามมวยราชดำเนิน เท่านั้น ยกเว้นวันประชุมใหญ่ของ คสช.

‘ฟานกัล’ สุดเฮี้ยบ! สั่งติดกล้องส่องแข้งผีทั่วสนามซ้อม

0090

“หลุยส์ ฟานกัล” กุนซือคนใหม่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มปฎิบัติการจัดระเบียบทีม ด้วยการติดกล้องวงจรปิดทั่วสนามซ้อม เพื่อเกาะติดการซ้อมของลูกทีม รวมทั้งติดตั้งตู้นอน, เปลี่ยนหญ้าสนามซ้อม อีกด้วย…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 22 ก.ค. ว่า หลุยส์ ฟานกัล ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้สั่งให้ทีมงานติดกล้องวงจรปิดไปทั่วสนามซ้อม เพื่อตามติดเหล่าแข้งปีศาจแดงอย่างใกล้ชิด ซึ่งกล้องดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพ สามารถส่องได้เห็นถึงใบหน้าของนักเตะ ซึ่งจะทำให้กุนซือชาวดัตช์ เห็นปฏิกิริยาของลูกทีมที่มีต่อตนเองอีกต่างหาก

นอกจากนี้ ฟานกัล ยังสั่งติดตั้งตู้นอน เพื่อให้นักเตะได้งีบพักผ่อนในช่วงที่มีการฝึกซ้อมเป็น 2 ช่วง พร้อมทั้งเปลี่ยนหญ้าในสนามซ้อม ที่แคร์ริงตัน ให้เหมือนหญ้าที่ใช้ในสนามโอลด์ แทรฟเฟิร์ด เพื่อให้นักเตะคุ้นเคยเวลาแข่งขันจริง

ทั้งนี้ นอกจากการจัดระเบียบทีมดังกล่าวแล้ว ฟานกัล ยังสร้างความสามัคคีให้กับนักเตะภายในทีม ด้วยการให้นักเตะรับประทานอาหารร่วมกันที่แคร์ริงตัน อีกด้วย.

‘มูรินโญ’ ไม่หวั่น! กระสันดวลฝีมือ ‘ฟานกัล’

0091

“โชเซ มูรินโญ” ผู้จัดการทีมเชลซี ยัน เขาไม่รู้สึกกังวลกับการที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่งตั้ง “หลุยส์ ฟาน กัล” คุมทีมแต่อย่างใด…

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 22 ก.ค. ว่า โชเซ มูรินโญ ผู้จัดการทีม “สิงโตน้ำเงิน” เชลซี ยืนยัน เขาไม่มีความกังวลเลยแม้แต่น้อย กับการที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่งตั้ง หลุยส์ ฟานกัล เข้ามาคุมทีม พร้อมเผย แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะคุมทีมดวลกับอดีตกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง

มูรินโญ กล่าวว่า “ในตอนนี้ผมกำลังตั้งตารอที่จะได้คุมทีมลงเล่นกับ แมนฯ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลหน้า ซึ่งผมไม่มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยกับการมาทำงานในพรีเมียร์ลีกของ ฟาน กัล เขาเป็นโค้ชที่เก่งเป็นอย่างมาก และจะประสบความสำเร็จกับการทำงานในถิ่นโอลด์ แทรฟเฟิร์ด อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ มูรินโญ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ฟาน กัล นอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมแล้ว เขายังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผม และผมก็ให้ความเคารพเขา”

ทั้งนี้ มูรินโญ เคยร่วมงานกับ ฟาน กัล มาแล้ว สมัยที่กุนซือชาวดัตช์ คุมทีมบาร์เซโลนา เป็นเวลา 3 ปีด้วยกัน

ช็อปแหลก! ‘หงส์’ จ่อคว้า ‘ลอฟเรน’ อุดหลังบ้าน

0092

“เดอะค็อป” เตรียมตัวเฮกันอีกครั้ง หลัง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ใกล้คว้า “เดยัน ลอฟเรน” เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ จากทีม “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน เข้ามาร่วมทัพเป็นรายที่ 5 แล้ว โดยรอคอนเฟิร์มจากสโมสรภายใน 2 วัน …

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 22 ก.ค. ว่า “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล รองแชมป์พรีเมียร์ลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว จ่อคว้าตัว เดยัน ลอฟเรน ปราการหลังจอมแกร่งของ “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน โดยรอคอนเฟิร์มจากทางสโมสร ภายใน 48 ชั่วโมง

การทำสัญญาครั้งนี้ ค่าตัวของแผงหลังวัย 25 ปีรายนี้ จะอยู่ที่ราวๆ 16 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 880 ล้านบาท พร้อมกับสัญญาที่ทางสโมสรจากแดนเมอร์ซีย์ไซด์มอบให้ จำนวน 4 ปีด้วยกัน

สำหรับปราการหลังชาวโครแอต ย้ายมาจาก ลียง ทีมจากลีกสูงสุดในฝรั่งเศส เข้ามาแจ้งเกิดในเวทีพรีเมียร์ลีก ให้กับทีม “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในถิ่นเซนต์ แมรรีย์ ทำไป 2 ประตู จากการลงสนามทั้งสิ้น 31 เกม

อย่างไรก็ตาม ถ้าการย้ายทีมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีนั้น ลอฟเรน จะเป็นแข้งรายที่ 5 ต่อจาก ริคกี้ แลมเบิร์ต, อดัม ลัลลานา, เอ็มเร คาน, ลาซาร์ มาร์โควิช และจะเป็นดาวเตะรายที่ 3 ของ เซาแธมป์ตัน ที่ย้ายมายังถิ่นแอนด์ฟิลด์ อีกด้วย.

‘โอเวน’ ชี้! ค่าตัว ‘บอรินี’ สูงเกินความเป็นจริง

0093

ไมเคิล โอเวน อดีตกองหน้าของทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ระบุ ค่าตัวของ ฟาบิโอ บอรินี กองหน้าของทีมลิเวอร์พูล ที่เตรียมย้ายไปร่วมทีม ซันเดอร์แลนด์ นั้น สูงเกินความเป็นจริง…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 22 ก.ค. ว่า ไมเคิล โอเวน อดีตตำนานนักเตะของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แสดงความเห็นว่า ค่าตัวที่ทีม ซันเดอร์แลนด์ จ่ายเพื่อคว้าตัว ฟาบิโอ บอรินี กองหน้าของทัพหงส์แดงไปร่วมทีม ด้วยจำนวน 14 ล้านปอนด์ นั้น ถือว่าเป็นค่าตัวที่แพงเกินความเป็นจริง

โอเวน กล่าวว่า เขาชื่นชอบฝีเท้าของ บอรินี แต่หากการซื้อขายมีมูลค่าสูงถึง 14 ล้านปอนด์ตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ ส่วนตัวเขามองว่า ซันเดอร์แลนด์ ได้จ่ายค่าตัวที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงไปค่อนข้างมาก

สำหรับ บอรินี วัย 23 ปี ย้ายมาร่วมทีม ลิเวอร์พูล ในปี 2012 แต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ได้ ส่งผลให้เจ้าตัวถูกส่งไปให้ ซันเดอร์แลนด์ ยืมตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ จน กุสตาโว โปเยต์ กุนซือทีม แมวดำ เตรียมซื้อตัวไปร่วมทีมเป็นการถาวร

‘เรือใบ’ เตรียมปาดหน้าสิงห์ คว้า ‘ดร็อกบา’ ยืนหอก

0094

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เตรียมสร้างความฮือฮา โดยการตัดหน้าทีม เชลซี คู่แข่งร่วมลีก แย่งคว้าตัว “ดิดิเยร์ ดร็อกบา” กองหน้าทีมชาติไอวอรีโคสต์ มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 22 ก.ค. ว่า “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด เตรียมตัดหน้า เชลซี ทีมคู่แข่งร่วมลีก ด้วยการยื่นข้อเสนอคว้าตัว ดิดิเยร์ ดร็อกบา กองหน้ามากประสบการณ์ กลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า เชลซี เตรียมยื่นข้อเสนอ 1 ปี พร้อมออปชั่นเป็นหนึ่งในทีมสตาฟฟ์โค้ชให้กับ ดร็อกบา กลับมาทำงานในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทีมเรือใบสีฟ้าเป็นอีกทีมที่แสดงความสนใจใช้บริการของดาวยิงวัย 36 ปี เช่นกัน

ทั้งนี้ มานูเอล เปเยกรินี กุนซือแมนฯ ซิตี้ ต้องการได้ ดร็อกบา เข้ามาเสริมทีม เป็นเพราะว่า อัลบาโร เนเกรโด ดาวยิงชาวสเปน ได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าขวาแตก จากเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นที่พบกับ ฮาร์ทส์ ทีมจากสกอตแลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องพักยาวอย่างน้อย 4 เดือน.

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

This entry was posted on กรกฎาคม 22, 2014. 1 Comment